جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد رهن : 1ميليارد اجاره : 40ميليون

750متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخرآباد

رهن : 350ميليون اجاره : 30ميليون

265متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 150ميليون اجاره : 33ميليون

330متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 100ميليون اجاره : 35ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 16ميليارد رهن : 1ميليارد اجاره : 40ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 16.2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد رهن : 1ميليارد اجاره : 40ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top