جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه مطهری

رهن : 4 اجاره : 4

6 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 1 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 8 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, نما آجر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 2 اجاره : 3

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 4 اجاره : 4

2 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 3 اجاره : 3

6 خواب 6 متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در کرج منطقه جهانشهر

رهن : 5 اجاره : 3

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 1 اجاره : 3

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 3 اجاره : 4

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 1 اجاره : 3

3 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top