جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 500ميليون اجاره : 35ميليون

220متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 500ميليون اجاره : 35ميليون

330متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

275متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

320متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 33ميليون

280متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 33ميليون

280متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سفره خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 15.4ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

1 خواب 280متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top