جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , جنوبی, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز صنعتی

اجاره : 30ميليون

کاربری سوله صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, دو نبش, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 300ميليون اجاره : 35ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه فرهنگشهر

رهن : 80ميليون اجاره : 40ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 80ميليون اجاره : 40ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در منطقه فرهنگشهر

رهن : 350ميليون اجاره : 30ميليون

1 خواب 88متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در منطقه فرهنگشهر

رهن : 350ميليون اجاره : 30ميليون

1 خواب 88متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top