جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار امیرکبیر

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 9.6ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 300ميليون اجاره : 35ميليون

800متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 400ميليون اجاره : 38ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر بلوارنیایش

رهن : 400ميليون اجاره : 38ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون اجاره : 35ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون اجاره : 35ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 35ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بیست متری سینماسعدی

رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

153متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top