جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 300ميليون اجاره : 38ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 300ميليون اجاره : 38ميليون

230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار نیایش

رهن : 300ميليون اجاره : 38ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 300ميليون اجاره : 38ميليون

سن بنا 13سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 20ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

125متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 11ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top