جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 30ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 30ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 35ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهاد

رهن : 150ميليون اجاره : 35ميليون

230متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

430متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 150ميليون اجاره : 30ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 300ميليون اجاره : 35ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 500ميليون اجاره : 30ميليون

125متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top