جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

145متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه بر خ چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 10ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

230متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

550متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه9

رهن : 300ميليون اجاره : 33ميليون

270متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 32ميليون

170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 250ميليون اجاره : 35ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top