جستجوی ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه حجت اباد

رهن : 1ميليون اجاره : 350تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 120ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 120ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 130ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی

رهن : 15ميليون اجاره : 300تومان

83متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 130ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 32ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top