جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 480ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 128ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, دو بر, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل غدیر

رهن : 120ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب

سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 260ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه کناف/هود/مستر, شرقی جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری جنوبی

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 287ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه هفتم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

14متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top