جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 31ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 34متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 48متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه سپه

رهن : 1ميليون اجاره : 400تومان

12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 120ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه حجت اباد

رهن : 1ميليون اجاره : 350تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 90ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top