جستجوی ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 45ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط سوم

رهن : 35ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 120ميليون اجاره : 400تومان

5 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top