جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه 60 -, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 60 -, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی - غربی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 75ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top