جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مجتمع مهندسین

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرگاز

رهن : 45ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه بلوار لاله(تهرانسر)

رهن : 25ميليون اجاره : 400تومان

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه 3, پشت, نما اجر 3 سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 50ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 25ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 4ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 16متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار و کارگاه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه شهرک صنعتی

رهن : 2ميليون اجاره : 350تومان

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top