جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 9ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 65ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه ششم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه ششم, شمالی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن,معاوضه در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 9ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 55ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

رهن : 6ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 30ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 15ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top