جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 1ميليون اجاره : 400تومان

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیبویه

رهن : 2ميليون اجاره : 300تومان

60متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه انباری, جنوبی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 25ميليون اجاره : 300تومان

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, غربی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارنصر

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه حجت اباد

رهن : 1ميليون اجاره : 350تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سلطان اباد

رهن : 5ميليون اجاره : 400تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 60ميليون اجاره : 300تومان

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم جهت اجاره در شیراز منطقه جاده بوشهر

اجاره : 300تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 85ميليون رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top