جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 240ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 65ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه شهرک گلستان

رهن : 2ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه ناحیه صنعتی

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.1ميليارد رهن : 80ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 160ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 60 -, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top