جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 85ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه حجت اباد

رهن : 1ميليون اجاره : 350تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 90ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 30ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 26ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پیلوت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 2

قیمت کل : 120ميليون رهن : 2ميليون اجاره : 350تومان

25متر متر مربع

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top