جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه شهرضا حکیم الهی فرعی ۲۰ اولین کوچه سمت راست

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در منطقه میدان مفتح خیابان شهیدقانع

رهن : 2.5ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 45ميليون اجاره : 300تومان

34متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 75ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 170ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top