جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 1ميليون اجاره : 400تومان

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیبویه

رهن : 2ميليون اجاره : 300تومان

60متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه انباری, جنوبی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 25ميليون اجاره : 300تومان

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, غربی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه حجت اباد

رهن : 1ميليون اجاره : 350تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 498ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 14سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی وحدت

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار مدرس

رهن : 25ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top