جستجوی ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه حجت اباد

رهن : 1ميليون اجاره : 350تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 100ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 75ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 100ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه طالقانی شرقی

رهن : 75ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 880ميليون رهن : 150ميليون اجاره : 300تومان

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه یازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 65ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 85ميليون اجاره : 300تومان

150متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top