جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 25ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, دو نبش شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 100ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 90ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 1ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه لاله

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه ناحیه صنعتی

رهن : 25ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 60ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top