جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 135ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 135ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرداران

رهن : 100ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 70ميليون اجاره : 400تومان

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شاهرود منطقه شاهرود- مرکزی

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 150ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرداران

رهن : 100ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 12سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 200ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 220ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top