جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 2 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 1 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 2 اجاره : 3

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در رشت منطقه گلسار

رهن : 1 اجاره : 3

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 9 اجاره : 3

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 1 اجاره : 3

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرداران

رهن : 1 اجاره : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 6 اجاره : 4

1 خواب 8 متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 1 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top