جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 12ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 25متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 65ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت شرقی

رهن : 80ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, درب از حیاط, نما اجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 65ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 240ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 240ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 240ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top