جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 150ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 60ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 30ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 190متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top