جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلگشت

رهن : 40ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانژاد

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانژاد

رهن : 40ميليون اجاره : 2.3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانژاد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانژاد

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 50ميليون اجاره : 3.2ميليون

1 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارک جدید

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top