جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه منصور

رهن : 30ميليون اجاره : 18ميليون

480متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 9سال , طبقه زیرزمین, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغشمال جدید

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

110متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه ابوریحان

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ماندانا

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی ماندانا

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 50ميليون اجاره : 20ميليون

190متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه زعفرانیه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارتش جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 1.7ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 45ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قطران شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top