جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری شمالی

رهن : 35ميليون اجاره : 1.4تومان

80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان صبا

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه نظام پزشکی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان وحدت

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

56متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابوریحان

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دامپزشکی

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولی امر

رهن : 40ميليون اجاره : 300تومان

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان ارگ جدید

رهن : 40ميليون اجاره : 6ميليون

120متر متر مربع

سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top