جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میرداماد

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانژاد

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلگشت

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

115متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده ائل گولی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول جدیری جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

19متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 50ميليون اجاره : 400تومان

95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top