جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مجتمع افتاب بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

24متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه اداری, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 3.8ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 25ميليون اجاره : 5ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دفترکار, سیستم نقشه اداری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top