جستجوی ملک

خانه جهت فروش در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 2ميليارد

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دوممر شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.76ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه بازسازی شده, جنوبی, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه ملک آباد

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.82ميليارد

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.85ميليارد رهن : 65ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه پارکینگ رمپ, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top