جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه بازسازی شده, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.76ميليارد

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه اول, غربی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.99ميليارد

3 خواب 166متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.98ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سه سانت, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.95ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه مهران

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.938ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top