جستجوی ملک

زمین کشاورزی جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه طبرسی-رسالت-رجائی

قیمت کل : 1.8ميليارد

کاربری معاوضه با کشاورزی و باغ, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در مشهد منطقه ملک آباد -منتظری -احمدآباد- سپاد

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top