جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 1.743ميليون

14 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 150ميليون

14 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 165ميليون

14 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه 180هکتاری

قیمت کل : 310ميليون

14 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 400ميليون

14 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهارم, شرقی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 5سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 590ميليون

14 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون

14 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 75ميليون

14 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top