جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 700ميليون

14 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 1.4ميليارد

14 خواب

سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 25ميليون اجاره : 8ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

14 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 25ميليون اجاره : 8ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 30ميليارد

14 خواب 1200متر متر مربع

سن بنا 4سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 3.5ميليارد

14 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 3.5ميليارد

14 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 1.743ميليون

14 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه 180هکتاری

قیمت کل : 310ميليون

14 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top