جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 800متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 6سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 5سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 590ميليون

14 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون

14 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 75ميليون

14 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 585ميليون

14 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 4.9ميليون

14 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نصر

قیمت کل : 310ميليون

14 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صنایع

قیمت کل : 490ميليون

14 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند فعلاً آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top