جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 400متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 1.4ميليارد

14 خواب

سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 25ميليون اجاره : 8ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 25ميليون اجاره : 8ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 30ميليارد

14 خواب 1200متر متر مربع

سن بنا 4سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 3.5ميليارد

14 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 3.5ميليارد

14 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 1.743ميليون

14 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 150ميليون

14 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 165ميليون

14 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top