جستجوی ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

14 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.75ميليارد

14 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 30ميليارد

14 خواب 1200متر متر مربع

سن بنا 4سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 3.5ميليارد

14 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 120ميليون

14 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 3.5ميليارد

14 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 3.15ميليارد

14 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 1.743ميليون

14 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه 180هکتاری

قیمت کل : 310ميليون

14 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 165ميليون

14 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top