جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلیلی

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

14 خواب 430متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 280ميليون

14 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 490ميليون

14 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند فعلاً آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 180ميليون

14 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر بلوار زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 11ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهاراه تحویلی

قیمت کل : 700ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

14 خواب 283متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

14 خواب 430متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top