جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 300ميليون

14 خواب 107متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 1000متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دربست 2طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 240ميليون

14 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 240ميليون

14 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 490ميليون

14 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند فعلاً آماده نيست, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب

کاربری اداری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 230ميليون

14 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

14 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

14 خواب 850متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

14 خواب 850متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top