جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 150ميليون

14 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 400ميليون

14 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهارم, شرقی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 5سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 590ميليون

14 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون

14 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 75ميليون

14 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 585ميليون

14 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت

رهن : 90ميليون

14 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 840ميليون

14 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نصر

قیمت کل : 310ميليون

14 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top