جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 230ميليون

14 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 230ميليون

14 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

14 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهاراه تحویلی

قیمت کل : 700ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

14 خواب 283متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

14 خواب 430متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

14 خواب 850متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

14 خواب 850متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

14 خواب 900متر متر مربع

سن بنا 20سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

14 خواب 1000متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

14 خواب 780متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top