جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر بلوار زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 11ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

14 خواب 1000متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلیلی

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

14 خواب 430متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلیلی

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

14 خواب 430متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

14 خواب 280متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top