جستجوی ملک

آموزشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ملک بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 500متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 500متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15تومان

14 خواب 580متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه خلیلی

رهن : 430ميليون

14 خواب 400متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه قاسم اباد

رهن : 2ميليون اجاره : 450تومان

14 خواب 45متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد _ فرانسوی سازها

قیمت کل : 180ميليون

14 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 1000متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دربست 2طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 1000متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top