جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

14 خواب 1000متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

14 خواب 280متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 6.864ميليارد

14 خواب 1580متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 500متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 500متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب

کاربری تجاری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 500متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15تومان

14 خواب 580متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top