جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 1 - دربند

رهن : 300ميليون اجاره : 20ميليون

14 خواب 1100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

رهن : 100ميليون اجاره : 35ميليون

14 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

14 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 2 - صادقیه

14 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 2 - صادقیه

14 خواب 720متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - صادقیه

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

14 خواب 720متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ظفر

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

14 خواب 606متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 1 - آجودانیه

قیمت کل : 13.5235ميليارد

14 خواب 840متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه در کل, شمالی,شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

14 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , شمالی, نما سفال, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5تومان

14 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top