جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 1000متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 800متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

14 خواب 450متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 11.968ميليون رهن : 15.5ميليون اجاره : 800تومان

14 خواب 704متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در

قیمت کل : 1.568ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 170تومان

14 خواب 724متر متر مربع

سن بنا 21سال , طبقه در کل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کرج منطقه مهرویلا

قیمت کل : 260ميليون رهن : 60ميليون

14 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه 4, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی - جنوب, سند دارد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر مرکزی

قیمت کل : 184ميليون

14 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر مرکزی

قیمت کل : 140ميليون

14 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, رو به کوچه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 180ميليون

14 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 437ميليون

14 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top