جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 437ميليون

14 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 475ميليون

14 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 475ميليون

14 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگیا

قیمت کل : 377ميليون

14 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 375ميليون

14 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 532ميليون

14 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

14 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , شمالی, نما سفال, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5تومان

14 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.25ميليون

14 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری تجاری جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 374.5ميليون

14 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top