جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 595ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 596ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ و آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 570ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 569ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 552ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 575ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 569ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 590ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 570ميليون

3 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, شرقی,غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرآرا

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top