جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 576ميليون

سن بنا 30سال , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - شرقی, نما سنگ سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 590ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصرقصرالدشت

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 556ميليون

2 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۲۰

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

سن بنا 25سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه بین اول و دوم

قیمت کل : 560ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کاشان منطقه تهران

قیمت کل : 580ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top