جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 570ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 4تومان

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 583ميليون

3 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 599ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دونبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 577ميليون رهن : 150ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 590ميليون

4 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

سالن ورزشی جهت فروش در اصفهان منطقه سروش

قیمت کل : 560ميليون

160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, شمالی, سند در حال اماده شدن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 592ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 563ميليون

176متر متر مربع

سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top