جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه یازدهم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 600ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 600ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 600ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیرجنوبی

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top