جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 562ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 591ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 567ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 567ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, شمالی-جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 567ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, دو بر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top