جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 585ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 600ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 552ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه معلم

قیمت کل : 559ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 560ميليون

28متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 565ميليون

3 خواب 192متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top