جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 592ميليون

2 خواب 79متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فازG

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ملک

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دکترحسابی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جهاد

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 585ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 585ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top