جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه 32متری شهدا

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 600ميليون

24متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 580ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 580ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 585ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 595ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه باهنر

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 173متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top