جستجوی ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 600ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه روپیلوت جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 325متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 564ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, درب از حیاط, نما اجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top