جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه جاده تبریز

قیمت کل : 560ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 575ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 600ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 580ميليون

159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top