جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 560ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه بستان آباد

قیمت کل : 600ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 144متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 561ميليون

102متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه حافظیه

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top