جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 590ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 589ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 1

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 590ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top