جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 580ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت شرقی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مجتمع خورشید

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 588ميليون

3 خواب 123متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی - زاگرس شرقی

قیمت کل : 575ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 575ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 575ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 575ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 4سال , دونبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه ادبیات

قیمت کل : 570ميليون

60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top