جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 592ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 590ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 580ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در منطقه گلدیس فاز 5

قیمت کل : 590ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فدک

قیمت کل : 595ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه گلدیس فاز 5

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 551ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مدس

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 590ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top