جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 300ميليون رهن : 350ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون اجاره : 25ميليون

140متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون اجاره : 20ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 300ميليون اجاره : 20ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 300ميليون اجاره : 20ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 300ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 300ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 300ميليون اجاره : 2.5ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 10ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 35ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 17ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 20ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top