جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 310ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 350ميليون اجاره : 4.5ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 25سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 320ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

فروشگاه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 300ميليون اجاره : 1.5ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه ششصد دستگاه

رهن : 300ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلایی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه خ قائن بن بست امیری کیا

قیمت کل : 1.566ميليارد رهن : 300ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه خ قائن بن بست امیری کیا

قیمت کل : 1.836ميليارد رهن : 350ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 300ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 1سال , شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top