جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 350ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 350ميليون اجاره : 500تومان

120متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 300ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 300ميليون

4 خواب 175متر متر مربع

سن بنا 15سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 350ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 7سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 300ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه دهکده ساحلی

رهن : 350ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چهارراه زرگری

رهن : 300ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top