جستجوی ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 350ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 11سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائل گلی

رهن : 300ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 350ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, دو نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 300ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 350ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 350ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 15سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 300ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top