جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 350ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 300ميليون اجاره : کارشناسي

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 350ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 320ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 300ميليون

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سند مسكوني, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مطهری1

رهن : 300ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق اول3

رهن : 300ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top