جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 300ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 350ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 350ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 350ميليون

5 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 300ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه چمران

رهن : 320ميليون

3 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top