جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 3

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی وحدت

رهن : 3 اجاره : 1

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 3

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 3

3 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 14سال , سیستم نقشه دوبلکس, دوبر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی - فراز

رهن : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 3 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 3 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2 رهن : 3

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top