جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 3

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 3 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 3 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 3 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 3 اجاره : 3

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تبریز

رهن : 3

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دهم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top