جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب 126متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری و تجاری جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 350ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 320ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 350ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما رومی, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت اجاره,رهن,فروش در تهران

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 300ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 320ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 320ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 320ميليون

5 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top