جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 350ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 350ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 340ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 300ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 350ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 350ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 3ميليون

185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائل گلی

رهن : 300ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 350ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 350ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 11سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top