جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعد از شهرک گلستان

رهن : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 3

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در رشت منطقه گلسار

رهن : 3 اجاره : 2

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

رهن : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 3

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 3 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top