جستجوی ملک

سوئیت جهت رهن,فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 4سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 4سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top