جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد - دوستان

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 750ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه بالای مغازه, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما کامپوزیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سراج

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top