جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 900ميليون رهن : 120ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 364متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 6ميليون اجاره : 900تومان

25متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top