جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 7ميليون اجاره : 900تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی -شبان

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

4 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.3ميليارد رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان قصردشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

11متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top