جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده الگلی

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 110ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 135ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط و ساختمان, نما اجر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار سرداران

قیمت کل : 1.1ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 950تومان

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 30سال , دوبر, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top