جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارصنایع

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری انباری, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کوزه گری

قیمت کل : کارشناسي رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

220متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

282متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

پرورش ماهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

600متر متر مربع

کاربری پرورش ماهی, سن بنا 1سال , طبقه سالن, سیستم نقشه پرورش ماهی, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

300متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سلطان اباد

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه انباری, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

200متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top