جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 55ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 3.3ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 8ميليون اجاره : 1ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 210ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

65متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top