جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قره باغی ها

رهن : 6ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه فردوسی

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه 17شهریور شمالی

رهن : 35ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه سپه

رهن : 5ميليون اجاره : 900تومان

50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top