جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی - خ پوربیرک

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 5سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 120ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 150ميليون اجاره : 1ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 120ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 120ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, نما سنگ و چوب, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top