جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه استقلال

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهار راه هوا برد

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سمیه

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سرباز-بر خ

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سرباز

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 80ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top