جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بسیج

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 5ميليون اجاره : 900تومان

15متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانزاد

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هوابرد

رهن : 100ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 129متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top