جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 95ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 95ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

40متر متر مربع

سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 96متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 80ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top