جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نیریز منطقه خیابان طالقانی

رهن : 1 اجاره : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 2 اجاره : 1

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 9

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 1 اجاره : 1

1 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 1 اجاره : 1

1 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 2 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top