جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 14ميليون اجاره : 900تومان

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 250ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 250ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان پاسارگاد

رهن : 350ميليون اجاره : 1ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه بالای مغازه, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری و تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 250ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 25متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان ابوالکلام

رهن : 2ميليون اجاره : 1ميليون

40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 250ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط, نما ترکیبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top