جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 160ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 180ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 250ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 35ميليون اجاره : 950تومان

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top