جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 560ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه شهرک سلامت

قیمت کل : 600ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 560ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ارتش

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه منفی 60, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه مهیار

قیمت کل : 600ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 570ميليون

48متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رودکی

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه جی

قیمت کل : 600ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top