جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 576ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 585ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه احمدآباد3

قیمت کل : 595ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 40سال , درب از ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3خواجو

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب پهلو, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3 شریف واقفی

قیمت کل : 560ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3 گلزار

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه 60-, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4 بزرگمهر

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4لاهور

قیمت کل : 575ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4 شریف واقفی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, دوطرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top