جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 570ميليون

48متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل و مجموعه جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین

قیمت کل : 560ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رودکی

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه جی

قیمت کل : 600ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 559ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 598ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه فیزدون

قیمت کل : 600ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ بالا

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه منفی 60, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه برازنده

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top