جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رباط دوم

قیمت کل : 585ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین( سهروردی)

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 580ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 585ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 590ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در اصفهان منطقه جی10

قیمت کل : 600ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 552ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 79متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top