جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین

قیمت کل : 590ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جی

قیمت کل : 560ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه احمدآباد3

قیمت کل : 595ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 40سال , درب از ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3خواجو

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب پهلو, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3 شریف واقفی

قیمت کل : 560ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3 گلزار

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه 60-, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4 بزرگمهر

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4لاهور

قیمت کل : 575ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top