جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه منفی 60, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 10ميليون اجاره : 2.1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه منفی 60, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه سپهسالار

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه منفی 60, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه علامه امینی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه سجاد

رهن : 16ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه 60 -, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top