جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه منفی 60, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق اول

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه منفی 60, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آبشار

رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بزرگمهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 20ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نگارستان

رهن : 10ميليون اجاره : 1.7ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top