جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

37متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.44ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 5.5ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 25ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط سوم

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بیدآبادی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top