جستجوی ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 10ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نگارستان

رهن : 25ميليون اجاره : 950تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط سوم

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط سوم

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فروغی

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

37متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top