جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 200تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه امام خمینی (ره )

رهن : 10ميليون اجاره : 430تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در اصفهان منطقه رباط دوم

رهن : 25ميليون

55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه شهدا

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

ویلایی دو طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 12ميليون اجاره : 1.3ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آل محمد

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top