جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 25ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط سوم

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بیدآبادی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه آبشار

رهن : 12ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top