جستجوی ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 2.6ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 14متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 4.2ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 10ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top