جستجوی ملک

باغ و زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 380ميليون

کاربری چاه, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اسلامشهر

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 32متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 380ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top