جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 380ميليون

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 396ميليون

44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 380ميليون

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 364ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آماده, شمالی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 380ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه

قیمت کل : 370ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, شمالی, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه پونک

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت فروش در تهران منطقه ستارخان

قیمت کل : 350ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top