جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه 44

رهن : 330ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم غربی, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

3 خواب 176متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 320ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top