جستجوی ملک

اپارتمان برج جهت اجاره,رهن,فروش در تهران

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 300ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 320ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 320ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت اجاره,رهن در تهران

قیمت کل : 2.46ميليون رهن : 310ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 300ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 350ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهران ویلا

رهن : 300ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 350ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 300ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 300ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top