جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون

4 خواب 80متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 320ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 300ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 300ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 350ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه حورشید بیانی

رهن : 300ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 340ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top