جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

13 خواب 380متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

13 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

13 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک استقلال

رهن : 15ميليون اجاره : 950تومان

13 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 600ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

13 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 210ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5تومان

13 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.55ميليون

13 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 12-دروازه شمیران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

13 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 135ميليون

13 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 210ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5تومان

13 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top