جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک استقلال

رهن : 15ميليون اجاره : 950تومان

13 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 6 - شیخ بهائی

13 خواب 950متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 600ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

13 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 210ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5تومان

13 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - جردن

قیمت کل : 10ميليارد

13 خواب 754متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه در کل, شمالی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 4.32ميليارد

13 خواب 540متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.55ميليون

13 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 12-دروازه شمیران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

13 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 135ميليون

13 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 210ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5تومان

13 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top