جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

13 خواب 450متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

13 خواب 450متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.6ميليارد

13 خواب 230متر متر مربع

سن بنا 20سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.6ميليارد

13 خواب 230متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

13 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

13 خواب 380متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

13 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

13 خواب 380متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

13 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

13 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top