جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک استقلال

رهن : 15ميليون اجاره : 950تومان

13 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 600ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

13 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 210ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5تومان

13 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.55ميليون

13 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 12-دروازه شمیران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

13 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 135ميليون

13 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 210ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5تومان

13 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 565ميليون

13 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

13 خواب 430متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10تومان

13 خواب 430متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top