جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 340ميليون

13 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 145ميليون

13 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده(اوقافي ), ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مشیر نو

قیمت کل : کارشناسي

13 خواب 330متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مشیر نو

قیمت کل : کارشناسي

13 خواب 330متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سی متری سینما سعدی

قیمت کل : کارشناسي

13 خواب 450متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سی متری سینما سعدی

قیمت کل : کارشناسي

13 خواب 450متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ولیعصرقصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 8ميليون

13 خواب 640متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه طبقه اول و دوم, سیستم نقشه منزل دوطبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه 4راه چنچنه

رهن : 120ميليون

13 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 25سال , طبقه طبقه اول و دوم, سیستم نقشه منزل دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 65ميليون

13 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.3ميليارد

13 خواب 990متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top