جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 630ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه بستان آباد

قیمت کل : 600ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز روبروی شهرداری منطقه 1

قیمت کل : 636ميليون

148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top