جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 610ميليون

125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 600ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 600ميليون

185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 176متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 610ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار آزادی

قیمت کل : 619ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top