جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 617ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, دو بر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگیا

قیمت کل : 624ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 640ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 629ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه معالی آباد

قیمت کل : 643ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 648ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 620ميليون

177متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top