جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 609ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فازG

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ملک

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دکترحسابی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 630ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 605ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جهاد

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه 60-, سیستم نقشه آپارتمانی, دوطرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top