جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 640ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضانزاد

قیمت کل : 600ميليون

133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت شرقی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 640ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 620ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top