جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 600ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پل باغ صفا

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 615ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه مطهری

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه گلزار

قیمت کل : 600ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کاشان منطقه کماالملک

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 636ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 640ميليون

3 خواب 183متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 640ميليون

3 خواب 183متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top