جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بربلوارچمران

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 30سال , طبقه نخست, جنوبی غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 600ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 600ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 600ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 620ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه هفتم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top