جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه 32متری شهدا

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 600ميليون

24متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 610ميليون

160متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه باهنر

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 603ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 618ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 620ميليون رهن : 120ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 2سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 630ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top