جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 610ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 640ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه ادبجو

قیمت کل : 640ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه همافران

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار امام رضا

قیمت کل : 621.5ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی, نما سیمان سفید, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 645ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 645ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 625ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - جهان آرا

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top