جستجوی ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 6

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سند كاغذي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 6

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 6

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه نظرآباد

قیمت کل : 6

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه فلت, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

3 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 6 رهن : 1

2 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه پارکبان

قیمت کل : 6

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه نظرآباد

قیمت کل : 6

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 6

1 خواب 4 متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top